September 28, 2023

Kolhapur

कोल्हापूर जिल्हय़ातील व्यापारी उद्योजकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे व्यापरी व उद्योजकांच्या प्रगतीत अडसर...
प्रसिद्ध लावणीकलावंत राजश्री काळे-नगरकर यांचा मुलगा अमित काळे नुकतीच युपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला. लावणीसम्राज्ञी राजश्री...